Koster Cultuurtechniek B.V.

 
Activiteiten

Wat doen we?

Cultuurtechniek is eigenlijk een verzamelnaam van vele technieken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van grond verbeteren of vergroten (bron: Wikipedia).

Om een meer gedetailleerde indruk te krijgen van onze werkzaamheden volgt hieronder een korte opsomming van onze specialisaties:

  • bermonderhoud
  • hovenierswerkzaamheden zoals rooien en planten van bomen en plantsoen en aanleg en onderhoud van grasvelden
  • aanleg van eb en vloed velden
  • aanleg en onderhoud van recreatieterreinen en kunstgrasvelden
  • bouw- en woonrijp maken van terreinen
  • aanleg van riolering en persleidingen
  • aanleg van verhardingen
  • groot en klein grondverzet
  • opstellen advies en onderhoudsplan voor kunstgrasvelden

Koster Cultuurtechniek is meedenkend en vindt graag een passende oplossing voor uw vraag, geen uitdaging is te groot of te klein voor ons.